W 112 wydaniu Songlines, na targach muzyki świata Womex w Budapeszcie wypatrzyliśmy, jak Simon Broughton, red. naczelny Songlines, powiązał „Mazurki ” z tradycją węgierskich domów tańca. Jakże słusznie!