Zostaliśmy zaproszeni przez Narodowy Instytut Fryderyka Chopina do udziału w I Ogólnopolskiej Konferencji dla Nauczycieli Muzyki Szkół Powszechnych „Muzyka klasyczna w powszechnej edukacji muzycznej. Wychowanie do słuchania”
Głównym tematem konferencji będzie słuchanie muzyki klasycznej oraz sposoby przybliżania jej uczniom. Do namysłu nad sposobami spotykania uczniów z muzyką klasyczną zaproszeni zostali doświadczeni edukatorzy muzyczni, artyści, muzykolodzy, krytycy i dziennikarze muzyczni.
Janusz Prusinowski Kompania poprowadzi w ramach wydarzenia zabawę taneczną wraz z warsztatem tańców tradycyjnych.
08- 09 grudnia 2017
Radziejowice, Dom Pracy Twórczej

Szczegółowe informacje o wydarzeniu
https://www.facebook.com/events/733935406777717/