Święta zbliżają się wielkimi krokami. Z tej okazji serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców na Bielańską Gwiazdkę!

W niedzielę 18 grudnia o 16:00 nasza Kompania wystąpi w spektaklu „Herody”, przygotowanym przez teatr „Słuchaj Uchem” Kai i Janusza Prusinowskich. Będzie też mnóstwo innych atrakcji.

Miejsce: Urząd Dzielnicy Bielany m.st Warszawy, ul. Żeromskiego 29 (wejście od ul. Jarzębskiego)

Szczegółowy program: https://www.facebook.com/events/1177299089031596/ lub http://www.bielany.waw.pl/page/342,aktualnosci.html?id=144

 

A czym są Herody? Poczytajcie!
Boże Narodzenie to moment wyjątkowy: zawieszone są spory, różnice stanów, prawa natury, a nawet Czas. Możliwe jest spotkanie, rozmowa, wspólny śpiew – celebrowanie tajemnicy Życia. Goście z innego świata: Kolędnicy – Anioł, Diabeł, Gwiazdor, Cyganka, Żyd, królowie, pasterze, zwierzęta, wreszcie i sama Śmierć – śpiewają razem o narodzinach Cudownej Dzieciny, o miłości, która tworzy świat i powraca nas do Raju na Ziemi.

Śpiewanie kolęd podczas Wigilii, rodzinnych i przyjacielskich spotkań jest obrazem tego jak żyje tradycja: więź oparta na łączności pokoleń oraz doświadczaniu Obecności i wieczności. Często śpiewanie i granie kolęd jest początkiem muzykowania – podstawowej radości z muzyki. Do takich uczuć i takiego śpiewu chcemy powrócić, do takiego świata chcemy Państwa zaprosić. To nasze powołanie: niektórzy muzycy zespołu Janusz Prusinowski Kompania to kolędnicy z zamiłowania, co to nie jeden raz „na ciężkim mrozie trwali” opowiadając historię o narodzeniu Zbawiciela i królu Herodzie.

Parę słów o różnicy pomiędzy Herodami i Jasełkami:
Jasełka to zwyczajowa nazwa teatralizowanej opowieści o narodzeniu Jezusa, którego położono do jasełek (czyli żłobu) właśnie.
Według niektórych przekazów pierwsze jasełka wystawił św. Franciszek z Asyżu i z czasem te franciszkańskie misteria przerodziły się w formę teatralną. Jasełka znane były szeroko w dawnej Polsce, a pochodziły od przyklasztornych czy kościelnych przedstawień „groty narodzenia Jezusa”, wystawiano także „grę o narodzeniu Jezusa”, podobnie jak dziś, a kołysanie kolebki powierzano elicie parafialnej.
Obecnie Jasełka to przedstawiana dla dzieci – lub przez dzieci – forma teatru domowego i szkolnego. Jednak Jasełka i Szopki maja także formułę kierowana w całości do dorosłych: komentują wtedy trafnie i z humorem współczesną rzeczywistość.

Herody to z kolei forma teatru obrzędowego, w całości ludowego, lecz także wzorowanego na popularnych w średniowieczu przedstawieniach przyklasztornych dla ludu, które nałożyły się na wcześniejsze formy przedchrześcijańskiego kolędowania. Głównym wątkiem jest tu historia o Królu Herodzie i karze, jaka go spotkała. Herody przedstawiają walkę dobra ze złem, pojawiają się w nich także w niektórych regionach postacie takie jak Żyd, Śmierć, Diabeł.

W naszych Herodach łączą się dwa tradycyjne wątki: Herod i ucieczka Świętej Rodziny do Egiptu, oraz geneza grzechu, czyli wygnanie z Raju Adama i Ewy. Oba te obrazy, wzorowane na tradycjach roztoczańskich, połączyliśmy w jedno przedstawienie kolędnicze. Jest więc ono sumą dawnych przyklasztornych czy przykościelnych scenariuszy (zwykle anonimowych), weny ludowych poetów i naszej własnej wyobraźni.

Janusz Prusinowski  – lira korbowa, skrzypce, cymbały, fisharmonia, śpiew
Kaja Prusinowska – śpiew

i
Muzycy Janusz Prusinowski Kompania:
Piotr Piszczatowski- bębny, śpiew
Piotr Zgorzelski –basy, śpiew
Michał Żak – flet drewniany, klarnet, szałamaja i inne instrumenty dęte, śpiew
Szczepan Pospieszalski – trąbka, śpiew