Project Description

Loading...

Od Mozarta do Kolberga czyli wiejski bal

Koncert, który powstał pierwotnie na zamówienie IX Międzynarodowego Festiwalu Mozartowskiego Mozartiana. Tam też odbyło się jego premierowe wykonanie.

W programie koncertu-balu tanecznego znajdują się kompozycje ze zbiorów tanecznej muzyki Mozarta, m.in. menuety, landlery, polonezy (Ländlerische Tänze KV 606 i Deutsche Tänze KV 602, Zwölf Duos für zwei Hörner KV 487), fragmenty z Czarodziejskiego Fletu (aria Der Vogelfänger), a także muzyka napisana przez ojca Mozarta, Johanna Georga Leopolda Mozarta (fragmenty z Bauernhochzeit). Ponadto tańczymy do muzyki zebranej przez Oskara Kolberga w Lubelskim, na Mazowszu, Kujawach i Wielkim Księstwie Poznańskim (chodzone, wiwaty, kujawiaki i mazurki), a zawartej w jego dziele Lud. Jego zwyczaje, sposób życia, mowa, podania, przysłowia, obrzędy, gusła, zabawy, pieśni, muzyka i tańce.

Dopełnieniem koncertu są zapisy tańców z epoki okołomozartowskiej, komponowanej oraz spisanej w terenie m.in. przez G. F. Telemanna i J. D. Dahlhoffa. Muzyka grana na instrumentach ludowych (m.in. na cymbałach, lirze korbowej, dudach, szałamai, skrzypcach i drumli), stylowo i z wdziękiem, okraszona alpejskim jodłowaniem i pieśniami o archaicznym rodowodzie.

Wykonawcy:

Janusz Prusinowski Kompania
Simon Wascher
Hermann Haertel
Albin Paulus
Marcin Pospieszalski

Program:

Ländlerische Tänze KV 606
Deutsche Tänze KV 602
Zwölf Duos für zwei Hörner KV 487
Fragmenty Czarodziejskiego fletu
Fragmenty z Bauernhochzeit
i inne utwory

Pozostałe projekty: