Polecamy nowy program kulturalny w TVP 2. Nowe odcinki co sobotę o 11.20.

Oto jak opisują go jego twórcy:

„Magazyn prezentujący muzykę, wywodzącą się z kultury tradycyjnej, postrzeganą jako normalny, ciekawy, atrakcyjny i inspirujący element opowieści o współczesnej kulturze polskiej. W programie odwołujemy się do kultury ludowej bez konwencji cepelii, sięgamy do muzycznych korzeni oraz źródeł polskich rytmów i harmonii. Poprzez taniec i śpiew pokazujemy atrakcyjność wielopokoleniowego uczestnictwa w kulturze, entuzjazm młodych versus doświadczenie mistrzów. Otwieramy widzom „okno na świat” poprzez dokumentację niezwykłych zjawisk, toczących się w Polsce od lat, które można nazwać odrodzeniem muzyki tradycyjnej.”

Współtwórcami programu są Janusz Prusinowski i Piotr Piszczatowski.

Więcej…